Opinion

Opinion


15 April, 2018

Kush do ta mbrojë Luginën e Preshevës!

Ditëve të fundit, shihet ngjarje dhe veprime politike dhe ushtarake, që vështirë të kuptohen nga popullata, madje edhe për faktin që ato shtrembërohen dhe interpretohen sipas qëllimeve të ngushta politike, ideologjike etj! Veprime dhe ngjarje këto që lidhen me Republikën e Kosovës, ... Më shumë »

April 15, 2018 0