Në letërsinë angleze, rrëfehet një ndodhi e cila u mësohet fëmijëve në shkollë... Gjatë Luftës së Dytë Botërore, ushtarët britanikë ndiheshin të rraskapitur, me moral... të rënë dhe u mungonte vullneti ... Lexo me tutje