Urojmë që në shtëpitë tuaja të mbretërojë mirëqenia, prosperiteti, toleranca e dashuria për njeriun. Me rastin e kësaj dite, le t'i lutemi Zotit të Madhëruar, që të na drejtojë e të na forcojë ... Lexo me tutje