Faton Lukë Bunari

22 March, 2018

Faton Lukë Bunari

Faton Lukë Bunari është këngëtarë i muzikës së cërgashëve i cili këndonte në vitet e 80-ta në festat të ndryshme të qytetarëve të Gjakovës. Fatoni që vinte nga Lugu i Bunarit, një vendbanim në rrethinën e qytetit i njohur ... Më shumë »

March 22, 2018 0