Sulioti


22 March, 2018

Gjergj Sulioti

Gjergj Sulioti u lind në Korçë në 29 gusht 1950 në një familje me tradita në kulturën muzikore. Babai i tij, Piro Sulioti ishte këngëtar lirik dhe solist në operetën “Agimi” të Kristo Konos, e cila është opereta e ... Më shumë »

March 22, 2018 0