Home

Lajme

Të hartohet platforma për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare

No Comments Lajme Opinion

Copëtimi territorial ka qenë vazhdimisht burim shqetësimesh për mbarë Kombin shqiptar,brenda dhe jashtë kufijve të Shqipëris.

Ndër popujt e Evropës ,copëtimin territorial më të madh e kanë pësuar vetëm shqiptarët.

Sot trojet shqiptare ndodhen ende të coptuarë dhe të pjestuar në disa pjesë .

Bashkësia ndërkombëtare çështjen shqiptare po e trajton vetem si rrezik për përhapjen e konflikteve në shtetet tjera.
Kokëfortësia e tyre për të mos ua njohur Kombit shqiptar të drejtat kombëtare të shpallur universalisht ,ka bërë që çështja shqiptare të jetë ende e pa zgjidhur në tërësin e saj.

Prandaj kërkohet hartimi i platformës për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare.

Në këtë platformë duhët të përfshihen argumentet historike,politike,diplomatike dhe juridike të çështjes kombëtare shqiptare.

Të parashtrohen tezat për zgjidhjen e saj në përputhje me rrethanat e sotme ndërkombëtare.

Kjo platformë duhet të diskutohet dhe miratohet nga një Kuvend mbarëkombëtar shqiptar që duhet të mbahet .

Hyzri Salihu
03.01.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *