Home

Lajme

DioGuardi: Mos harroni se kush janë shqiptarët! Janë ata që në 11 sht ator q anin, kurse grekët dhe serbët qeshnin…

No Comments Aktualitet Lajme

Xhozef DioGuardi, ish-k ongresmeni amerikan dhe the meluesi i Li dhjes Qytetare Shqiptaro-Amerikane, i vetmi grupim l obues për shqiptarët në Uashington, ka mbr ojtur int eresat e kombit tonë gjatë një seance dëgjimore në nënkomisionin e punëve të jashtme të Kongresit, për Europën dhe Eurazinë, k undër l obuesit serb, Ivan Vejvoda, ish- k ëshilltarit për po litikë të jashtme në qe verinë serbe të Zoran Xhinxhiç dhe Zoran Zivkoviç.

Ndërsa lobuesi serb, Vejvoda, u përpoq të tregonte se pr ocesi i normalizimit të mar rëd hënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ishte në rrugën e duhur, DioGuardi ndë rhyri për të h edhur p oshtë këtë pr etendim.

“Si m und të ketë normalizim të mar.rëd.hënieve kur në të gjitha rastet që i ofrohen Serbisë, ajo thotë se ne asnjëherë nuk do ta njohim shtetin e Kosovës. Si mund të keni int egrim evropian kur 5 vende nga 28 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe mos ha rroni se kush janë shqiptarët. Ata janë më pro amerikanët, më pro demokratikët, dhe më t olerantët në aspektin f etar. Janë ata që në sht ator 2001 ecnin duke q arë nëpër rrugë me qirinj në duar, ndërsa serbët, grekët, malazezët dhe maqedonasit k ërcenin nga g ëzimi.

Burimi/rtn24news.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *