Home

Lajme

Skënder Karaçica – Në demokraci populli është shumicë

No Comments Lajme Opinion

Shpalime teorike

Populli është shumicë në demokraci,ndërsa pushteti me institucionet e veta paraqet pakicën dhe,sipas shpalimeve teorike të demokracisë,ata janë veçse shërbëtorë të popullit.
Para shumicës populli,pushteti duhet të japë përgjegjësi për kryerjen e detyrës zyrtare dhe të kaheve të zhvillimit të gjithmbarshëm kombëtarë,sipas ligjeve të aktit kryesor juridik të Kushtetutës.
Vota e lirë në demokraci është akt ligjor dhe demokratik dhe kontrata e shtetit me popullin.Nëse përgjegjësia e institucioneve të shtetit vjen në krizë të thellë politike dhe ekonomike,atëherë mund të prishet kontrata e votës së lirë me popullit dhe votën e lirë duhet me ia dorëzua popullit.
Këto janë disa nga shpalimet teorike të demokracisë.
Çikago,prill 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *