Home

Lajme

Skënder Karaçica – Zyra politike dhe ushtarake e UÇK-së në Prishtinë,Adem Demaqi dhe matrialet a janë dorëzuar në Arkivin e shtetit të Kosovës?

No Comments Aktualitet Lajme

E kohës
Zyra politike dhe ushtarake e UÇK-së në Prishtinë,Adem Demaqi dhe matrialet a janë dorëzuar në Arkivin e shtetit të Kosovës?
Këso kohe, në sirtarët e mediumeve elektronike dhe të shkruara në Kosovë,është vënë në rend dite:A ishte pjesëmarrës i UÇK-së Albin Kurti..?
Përkitazi në dritën e kohës historike,për rolin dhe aktiviteti i Zyrës Politike të UÇK-së në Prishtinë në kordinim me Adem Demaqi dhe detyra e Albin Kurti në cilësinë e asisitentit,duhet të hedhet dritë në matrialet arkivore,nëse ato janë dërguar në sirtarët e Arkivit të shtetit(?).
Zyra Politike dhe Ushtarake e UÇK-së në Prishtinë me figurën kombëtare të Adem Demaqi duhet të bëhet muzeumi për kujtesën tonë historike…!
A janë dërguar matrialet për tërë veprimtarinë e Zyrës Politike dhe Ushtarake(UÇK-së)në Prishtinë në sirtarët e Arkivit të shtetit të Kosovës…?
Çikago,7 qershor 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *