Home

Lajme

IKSHPK: Uji i Drenocit të Deçanit jo i pijshëm

No Comments Aktualitet Lajme

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka dhënë informata për gjendjen e ujit në komunën e Deçanit.

Nga kërkimet që janë bërë ka rezultuar se në kaptazhën e Drenocit janë izoluar vlera të shtuara të bakterieve koliforme dhe E.coli, prandaj edhe është deklaruar jo i pijshëm.

“Në mostrat e ujit të ujësjellësit të datës 13. 07. 2021 nga rajoni i Deçanit, pas kultivimit në terrene ushqyese përmes teknikës së identifikimit me MALDI-ToF, në laboratorët e IKShPK-së në Prishtinë, janë identifikuar disa bakterie jo patogjene. Këto baktere mund të japin indikacion për kontaminim të ujit të pijshëm, kurse në kaptazhën e Drenocit janë izoluar vlera të shtuara të bakterieve koliforme dhe E.coli”, thuhet në raport të IKSHPK-së.

“Më datë 15 Korrik 2021 është bërë analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike e tri (3) mostrave të ujit të pijes nga rrjeti i ujësjellësit, i cili i furnizon fshatrat: Prilep, Irzniq, Gllogjan – Komuna e Deçanit (burimi i Gurrave të Hasanagës). Në këto tre mostra sasia e klorit rezidual është 0.00”, thuhet më tej në këtë raport.

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, bën të ditur se ekzaminimet mikrobiologjike në mostrat e pranuara nga pacientët me shenja të infeksionit të traktit gastrointestinal, janë duke vazhduar për detektim të patogjeneve të ndryshëm viral, bakteror dhe parazitar.

IKSHPK rekomandon:

Të shtohet kontrolli i Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor për ngritjen e nivelit të raportimit të rasteve dhe saktësinë e të dhënave për pacientët.
Të shtohet kontrolli i Inspektoratit Sanitar dhe Mjedisor në identifikimin e kyqjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit.
Në mungesë të ujit nga rrjeti i ujësjellësit të sigurohet uji higjienik për pije nga cisternat e kompanisë ujore komunale deri në normalizimin e gjendjes në të gjitha fshatrat e komunës së Deçanit, pa marrë parasysh a kanë apo jo raste të dyshimta me simptoma gastrointestinale.
Të bëhet furnizimi i banorëve me ujë të ambalazhuar për pije dhe për përgatitje të ushqimit.
Pas rikthimit të ujit në rrjet rekomandohet që uji të përdoret vetëm për amvisëri dhe higjienë deri në rekomandimin e ri.
Kompania ujore publike të përforcojë kontrollin dhe rregullisht të dezinfektojë ujin.
Ujësjellësi të furnizojë qytetarët me ujë higjienik për pije me orar normal për të pamundësuar kontaminimin dhe për të parandaluar epidemitë hidrike.
Ekipet e ujësjellësit rajonal të debllokojnë nyjat e kanalizimeve dhe të gjejnë pikat e dobëta në rrjet ku përzihet uji i ujësjellësit me kanalizim dhe gropa septike.
Të ndalohet dhe ndërpritet rreptësishtë kyçja e puseve (bunarëve) në rrjetin e ujësjellësit.
Të aplikohet respektimi i zonave të sigurisë.
Të bëhet pastrimi me tretje hiperklorike i kaptazhave dhe rrjetit shpërndarës.
Të bëhet instalimi i klorizimit të vazhdueshëm.
Të realizohet monitorimi i sforcuar i ujit në të gjithë rajonin.
Të ofrohet ndihma e nevojshme për të gjithë pacientët e sëmurë.
Që nga e diela e 10 korrikut në komunën e Deçanit, rreth 1 mijë e 500 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas simptomave të helmimit.

Burimi/Albanianpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *