Home

Lajme

Libri Komenti – Kryeministrat shqiptarë në Perandorinë Osmane:

No Comments Argëtim Histori

 1. Ahmet Pasha | 1475 – 1479
 2. Daut Pasha | 1483 – 1496
 3. Haim Ahmet Pasha | 1496 – 1514
 4. Ahmet Pashë Dukagjini | 1514 – 1515
 5. Ibrahim Pasha | 1523 – 1536
 6. Ajaz Mehmet Pasha | 1536 – 1539
 7. Lutfi Pasha | 1539 – 1541
 8. Rustem Pasha | 1544 – 1552, 1555- 1560
 9. Kara Ahmet Pasha | 1553 – 1555
 10. Semiz Ahmet Pasha | 1579 – 1580
 11. Koxha Sinan Pasha | 15~6 – 1596
 12. Ferad Pasha | 1591 – 1592
 13. Merre Husein Pasha | 1601 – 1602
 14. Jemishxhi Hasan Pasha | 1602 – 1603
 15. Kujxhu Murat Pasha | 1606 – 1611
 16. Nasuh Pasha | 1611 – 1614
 17. Ohrili Husein Pasha | 1621
 18. Hasan Pasha | 1624
 19. Taban Mehmet Pasha | 1631 – 1637
 20. Mustafa Pashë Kamekeshi | 1637 – 1644
 21. Xhixhan Mehmet Pasha | 1644 – 1645
 22. Kara Mustafa Pasha | 1649 – 1650 , 1655
 23. Tarhanxhu Mustafa Pasha | 1652 – 1653
 24. Qypyrli Mehmet Pasha | 1656 – 1661
 25. Fazlli Ahmet Pasha Qypyrliu | 1661 – 1676
 26. Fazlli Mustafa Pasha Qypyrliu | 1676 – 1690
 27. Ali Pashë Arabaxhiu | 1691 – 1692
 28. Hysen Qypyrliu | 1697 – 1702
 29. Dalltaban Mustafa Pasha | 1702 – 1703
 30. Numan Pashë Qypyrliu | 1710
 31. Haxhi Halil Pashë Shqiptari | 1716 – 1717
 32. Ivaz Zade Halil Pasha | 1770
 33. Alemdar Bajraktar Mustafa Pasha |
 34. Memish Pasha | 1808 – 1809
 35. Gjiritli Mustafa Nail Pasha | 1853, 1854, 1857
 36. Mehmet Ferit Pashë Vlora | 1902 – 1908
 37. Misirli Said Halim Pasha | 1913 – 1917
 38. Ahmet Izet Pasha | 1918
 39. Demat Ferit Pasha | 1919 – 1920
  Shqiptarët qeverisën Perandorinë Osmane si kryeministra për një periudhë prej 150 vitesh.
  Disa prej Sulltanëve dhe Sulltaneve kanë qenë Rusë, Grekë, Serbë,Bullgarë…Etj…
  Lind pyetja: A ka qenë Turqia pushtuese apo e pushtuar?!

Burimi/Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *