Home

Lajme

Kryeministri Kurti: Agjencinë e Akreditimit synojmë ta bëjmë tërësisht të pavarur në ekzekutimin e politikave arsimore

No Comments Lajme Opinion

Prishtinë, 25 janar 2022

Zhvillimet e sotme në nivel global na kanë ekspozuar përballë një mori sfidash, ballafaqimi me të cilat kërkon sistem arsimor të fuqishëm. Kosova si shoqëri nuk mund të jetë imune ndaj këtyre sfidave. Në shumicën e rasteve është madje edhe pasqyrim brutal i tyre, sikurse e patëm rastin me inflacionin, tha kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti në prezentimin e aktiviteteve të Agjencisë së Kosovës për Akreditim për vitin 2021 dhe Strategjinë e AKA-së 2021-2025.

Ai tha se fatkeqësisht si qeverisje, kemi trashëguar edhe një sistem arsimor, i cili është rezultat i një politike publike, që në masë të madhe ka qenë elektorale e shumë pak ose aspak strategjike e vizionare.

Një sistem, ku interferimet politike, që nga rekrutimet e stafit në të gjitha nivelet, e deri tek ushtrimi i funksioneve të institucioneve të pavarura ekzekutive, siç ka qenë rasti me Agjencinë e Akreditimit, kanë qenë praktikë e stabilizuar, tha kryeministri Kurti. Këto interferime, siç tha ai, e kanë pamundësuar krijimin e një sistemi të qëndrueshëm arsimor, i cili do të mundësonte orientimin e qytetarëve dhe rinisë sonë drejt karrierave të qëndrueshme profesionale.

Në këtë kontekst, kur është fjala për Agjencinë e Akreditimit, ne synojmë që këtë institucion ta bëjmë tërësisht të pavarur në ekzekutimin e politikave arsimore. Interferimet politike në Agjencinë në të kaluarën, do të ngelen në të kaluarën, tha kryeministri Kurti.

Tani e tutje, kjo agjenci do të funksionojë mbi bazat e profesionalizmit dhe ekspertizës, si dhe parimeve të barazisë, etikës e integritetit, e të gjithpërfshirjes. E, për punën e saj, si referencë, do t’i ketë standardet evropiane dhe udhëzuesit për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.

Kryeministri Kurti rikonfirmoi mbështetjen e plotë për Agjencinë në përpjekjet e saj për t’i adresuar dhe për t’i përmbushur rekomandimet dhe shprehu synimin e patjetërsueshëm të qeverisjes sonë – rikthimin në ENQA dhe EQAR.

Kemi arritje në të bërit e arsimit të lartë më gjithëpërfshirës dhe më të qasshëm, duke hequr tarifat semestrale, por kemi ende rrugë për të bërë, që këtë nivel të arsimit ta bëjmë më atraktiv dhe më konkurrent ndërkombëtarisht, tha ai.

Fjala e plotë e Kryeministrit Kurti në prezantimin e aktiviteteve të Agjencisë së Kosovës për Akreditim për vitin 2021 dhe Strategjinë e AKA-së 2021-2025

I nderuar drejtor i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, z. Naim Gashi,

E nderuar Kryetare e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC), prof. Hasnije Ilazi, të cilën e përshëndesim nga larg, meqenëse nuk është e mundur të na bashkëngjitet edhe fizikisht për shkak se është me Covid.

Anëtarë të respektuar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë,

E nderuara ministre e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, znj Nagavci,

I nderuar kryetar i Komisionit Përkatës Parlamentar z. Ardian Gola,

Të nderuar deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës,

Rektorë të Universiteteve Publike në Kosovë,

Përfaqësues të Institucioneve të Arsimit të Lartë,

Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare që keni dhënë përherë mbështetje për arsimin në Kosovë,

Të nderuar të pranishëm,

E kam pranuar me kënaqësi ftesën e Këshillit Shtetëror të Cilësisë për të ju takuar, e për të ndarë me ju perspektivën e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të paraqitur pos tjerash edhe synimet tona të cilat lidhen me arsimin e lartë.

Për ne, zhvillimi i gjithmbarshëm i Republikës nuk mund të paramendohet pa një arsim

cilësor që hap portat e tregut të punës, pa shkencën e cila është burim dhe mundësi për zhvillim ekonomik, pa një rini të mirë arsimuar e kompetente që sheh perspektivë dhe mundësi të aktivizimit të potencialit maksimal vendin tonë.

Bota, në të cilën jetojmë aktualisht, është përkufizuar në mënyra të ndryshme, ta zëmë: Ulrich Beck e cilëson si “shoqëri e rrezikut”, Zigmunt Bauman si “modernitet të lëngshëm”, Anthony Giddens si “botë në arratisje”, e “Krizologjia” e Edgar Moren-it e pahtëson krizën si shtratin e dinamikave bashkëkohore të shoqërive në nivel global, e kështu me radhë. Këto përkufizime dhe të tjerat si këto, duket që emërues të përbashkët e kanë fluiditetin (ndryshueshmërinë).

Pra, shoqëritë e sotme janë shoqëri fluide, të lëvizshme, tejet dinamike dhe, për rrjedhojë, vazhdimisht të ndryshueshme. Ndryshimi shoqëror e reflekton edhe brishtësinë e strukturës së shoqërisë. Për pasojë, shoqërive iu duhet që në mënyrë konstante ta rimendojnë veten në rrethana të reja strukturore. Pikërisht në këtë proces reflektimi, lind nevoja për një edukim dhe arsimim të qëndrueshëm. Pra, në një botë të paqëndrueshme, edukimi megjithatë duhet të jetë i qëndrueshëm.

Në fillim të herave edukimi si koncept ka mishëruar qëllimin për qytetarinë e përsosur. Më pas, objektivi është zhvendosur në drejtim të përgatitjes profesionale për të vazhduar me shpirtin kritik. Ndërsa sot, jo rastësisht, edukimi konceptualisht ka përfunduar si nevojë për kreativitet dhe inovacion. Ngase në shoqëritë ku paqëndrueshmëria është e qëndrueshme dhe ku e ardhmja është e pasigurt, vetëm duke qenë kreativë dhe inovues mund të ia dalim dhe kemi shpresë. Duke e stimuluar kreativitetin dhe inovacionin, paqëndrueshmërinë e shndërrojmë në mundësi, ndërsa të ardhmen në zhvillim. E për rrjedhojë, jemi në një transformim të vazhdueshëm. Andaj, nuk është e rastësishme se pse Raportit të Jacques Delors, Presidentit të tetë të Komisionit Evropian, i cili i identifikon katër shtylla të edukimit, e para, të mësuarit për të ditur, e dyta, të mësuarit për të bërë, e treta, të mësuarit për të jetuar së bashku dhe e katërta të mësuarit për të qenë, në vitin 2008 UNESCO sugjeroi që t’i shtohet edhe shtylla e pestë: të mësuarit për të transformuar veten dhe shoqërinë.

Të nderuar të pranishëm,

Zhvillimet e sotme në nivel global na kanë ekspozuar përballë një mori sfidash, ballafaqimi me të cilat kërkon sistem arsimor të fuqishëm. Kosova si shoqëri nuk mund të jetë imune ndaj këtyre sfidave. Në shumicën e rasteve është madje edhe pasqyrim brutal i tyre, sikurse e patëm rastin me inflacionin.

E fatkeqësisht si qeverisje, kemi trashëguar edhe një sistem arsimor, i cili është rezultat i një politike publike, që në masë të madhe ka qenë elektorale e shumë pak ose aspak strategjike e vizionare.

Asnjë sistem, ku interferimet politike, që nga rekrutimet e stafit në të gjitha nivelet, e deri tek ushtrimi i funksioneve të institucioneve të pavarura ekzekutive, siç ka qenë rasti me Agjencinë e Akreditimit, kanë qenë praktikë e stabilizuar. Këto interferime e kanë pamundësuar krijimin e një sistemi të qëndrueshëm arsimor, i cili do të mundësonte orientimin e qytetarëve dhe rinisë sonë drejt karrierave të qëndrueshme profesionale.

Në këtë kontekst, kur është fjala për Agjencinë e Akreditimit, ne synojmë që këtë institucion ta bëjmë tërësisht të pavarur në ekzekutimin e politikave arsimore.

Interferimet politike në Agjencinë në të kaluarën, do të ngelen në të kaluarën.

Tani e tutje, kjo agjenci do të funksionojë mbi bazat e profesionalizmit dhe ekspertizës, si dhe parimeve të barazisë, etikës e integritetit, e të gjithpërfshirjes. E, për punën e saj, si referencë, do t’i ketë standardet evropiane dhe udhëzuesit për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.

Me profesionalizmin dhe ekspertizën e saj, Agjencia e Akreditimit do t’i qëndrojë afër Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, me të cilën do t’i bashkërreshtojë veprimet, me qëllim që të arrihen sa më të mira rezultatet në fushën e sigurimit të cilësisë, të mobilitetit akademik, të transferit të dijes, si dhe të zhvillimit e progresit të gjithmbarshëm shoqëror.

Ne e kemi kuptuar, që reforma në arsim nuk është një akt i izoluar, por një proces i tërë, që duhet të përcillet nga një varg veprimesh të kujdesshme.

Jemi përballë sfidave të ndryshme përbrenda fushës së arsimit të lartë, si zhvillimi i qëndrueshëm dhe ngritja e cilësisë, të cilat kanë filluar të adresohen me programin qeverisës e atë legjislativ.

Aktualisht, arsimi i lartë në Kosovë ballafaqohet me një hulumtim shkencor modest, që rrallë e ushqen politikbërjen e edhe më rrallë e mundëson ndryshimin.

Ekziston shpërputhje e madhe ndërmjet nevojave të tregut të punës dhe programeve të studimit që ofrohen.

Andaj, avancimi i politikave dhe kornizës ligjore në fushën e arsimit, është një nga aspektet në të cilat duhet fokusuar në vijim.

Në këtë frymë është hartuar edhe Projektligji për Agjencinë Kosovare të Akreditimit, i cili presim, që në afatet optimale të kalojë edhe nëpër procedurat e Parlamentit për t’u finalizuar me miratim në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Në hartimin e këtij projektligji janë përfshirë të gjithë akterët relevantë, ekspertë nga MAShTI, Agjencia e Akreditimit, përfaqësues të komunitetit akademik, donatorët dhe pjesëtarët e shoqërisë civile.

Natyrisht, presim që edhe deputetet të japin kontributet e tyre, të cilat do të jenë të mirëseardhura në kuptimin që të kemi një Ligj sa më cilësor dhe gjithëpërfshirës.

Me këtë bazë ligjore përmbushim edhe një detyrim të marrë përsipër në kuadër të përpjekjeve për rianëtarësimin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Edukim të Lartë (ENQA) dhe në Regjistrin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Por, ende mbetet punë për t’u finalizuar ky proces, meqenëse ekzistojnë edhe një mori kërkesash, të cilat duhet të përmbushen dhe na duhen përpjekjet e përbashkëta për të arritur atje.

Gjithashtu, më duhet të përgëzoj transparencën që ka treguar AKA në vitin që po e lëmë pas. Me bordin e ri, të gjitha vendimet dhe raportet përfundimtare të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit, janë bërë publike dhe ky është një hap i madh para, në drejtim të transparencës së plotë dhe llogaridhënies ndaj publikut. E transparenca dhe llogaridhënia e plotë, janë një nga rekomandimet e ENQA, të cilin Agjencia po e zbaton.

Prandaj, shfrytëzoj rastin të konfirmoj mbështetjen e plotë për Agjencinë në përpjekjet e saj për t’i adresuar dhe për t’i përmbushur rekomandimet, të cilat derivojnë nga standardet evropiane të arsimit të lartë.

Meqenëse synim i patjetërsueshëm i qeverisjes sonë, është rikthimi në ENQA dhe EQAR. Sa më shpejt, aq më mirë për Kosovën dhe rininë tonë. Kemi arritje në të bërit e arsimit të lartë më gjithëpërfshirës dhe më të qasshëm, duke hequr tarifat semestrale, por kemi ende rrugë për të bërë, që këtë nivel të arsimit ta bëjmë më atraktiv dhe më konkurrent ndërkombëtarisht.

Kështu sikurse rikthimi në ENQA, edhe të bërit e Kosovës pjesë të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë, si politika të qeverisjes sonë, nuk janë qëllime në vetvete. Ato më shumë janë si lokomotivë dhe referencë për të ngritur cilësinë në nivelet, të cilat do të bëjnë të mundur që shoqëria jonë të jetë konkurrente në nivel global.

Të nderuar pjesëmarrës,

Me qeverisjen tonë, politikëbërja është dhe do të mbetet gjithëpërfshirëse. Gjithëpërfshirja është gurthemel i politikave të suksesshme publike, ngase mundëson krijimin e një klime shoqërore, ku palët e interesit, ndihen si pronarë të të gjitha atyre vendimeve, që dalin nga ato politika, të cilat rregullojnë fushëveprimtaritë e tyre. Në rastin konkret, institucionet e arsimit të lartë duhet të ndihen të përfaqësuar në politikëbërje dhe pronarë të vendimeve institucionale. Ne jemi, pra, për një politikëbërje, e cila përparon vazhdueshëm drejt ngritjes së cilësisë, duke e ruajtur sigurinë ligjore dhe duke krijuar ambient të përshtatshëm për konkurrencë të shëndoshë në tregun e arsimit të lartë.

Roli, përgjegjësia e punës dhe koordinimi i të gjitha hallkave institucionale, është i një rëndësie të jashtëzakonshme. Besoj fort që me kontributin e të gjithëve, rezultatet pashmangshëm do të jenë afirmative. Bashkë mund të bëjmë të mundshëm arsimin cilësor në vend, që i nevojitet gjithsecilit prej nesh.

Ju faleminderit.

Burimi/drini.us/

Pse e shkrova librin “Roma fliste shqip“?

No Comments Argëtim Histori

Shkruan Fahri Xharra

Lundrimi nëpër historinë tonë të lashtë të begaton shpirtin, të rritë krenarinë dhe të jep guxim t`i vërsulesh së ardhmes me një vetëbesim që je emër e jo numër. E kaluara e jonë herë e mohuar, herë e vjedhur e herë e heshtur krijon një huti e cila na kushton shtrenjtë.

Sikur mos të ishte Zonja e madhe Nermin Vlora Falaschi ne nuk do të kishim as më të voglen njohuri për etruskët, që sipas saj etruskishtja është gjuhë e gjallë dhe flet shqip. Pas saj Zacharie Majyani, të cilit iu është dashur 10 vjet për ta mësuar gjuhën shqipe si duhet dhe të na kthjellojë mendjen që në Gadishullin Apenin jetonin etruskët e lashtë dhe të shkruarat e tyre mund të lexohen me shqipen ( gegnishten ) e sotit.
Duke lexuar për etruskët në literaturën italiane dhe në gjuhët tjera europiane e kupton se aty jetonin edhe ilirët . dhe popujt tjerë pellazg autokton , pa tjetër të futë në rrugë të suksesit dhe të guximit të merresh me rrumbullksimin e një historie me vlerë që edhe Perandoria Romake fliste shqip. Hap i guximshëm që kërkon punë të madhe dhe përqëndrim të madh në leximin e fakteve në shkrimet e ndryshme; dhe ato të kompletohen ne 500 faqe ku bindshëm mund të shkruash diçka të madhe . e që deri më tani as që kemi guxuar të mendonim, Pra kështu lindi historia disa qindravjeçare e shkruar me titull “ Roma fliste shqip”

Etruskët ishin një popull paqësor, të dashuruar me kënaqësitë e jetës dhe jo të prirur për luftë. Ata kërcenin, shkonin për gjueti, peshkonin, adhuronin objekte të bukura. Në afreske shohim etruskët që gostitin gjysmë të shtrirë në shtretër, të mbështetur në jastëkë. Ata e vlerësonin muzikën, të cilën e dëgjonin në kohë të ndryshme të ditës; instrumenti më i përdorur ishte flauti, i luajtur edhe nga gratë. Ata e donin aktivitetin fizik: garat sportive ishin të shpeshta dhe ndër sportet më të njohura ishin boksi, garat me kuaj dhe hedhja e shtizës.

Ata adhuronin disa perëndi dhe për shërbimet fetare mblidheshin rreth priftërinjve që nëpërmjet fluturimit të zogjve, ose duke shqyrtuar të brendshmet e bishave të flijuara, përpiqeshin të identifikonin vullnetin e Qiellit. Ata demonstruan një kult të thellë të të vdekurve: i varrosën në dhoma të mëdha dhe i vunë pranë të vdekurit gjërat që kishin qenë më të dashura për të, armët, po të ishte njeri, pasqyra dhe parfume, për një zonjë dhe ushqim për udhëtimin e gjatë për në Jetën e Përtejme.
Por etruskët, kishin lidhje gjenetike me Peucetët ( popull ilir )që kanë jetuar në kohën e etruskëve Nga Peucetët e kemi një trashëgimi të madhe që quhet: “ Varri i vallёtarёve (it. Tomba delle Danzatrici), pra një varr peucetian në Ruvo di Puglia, i cili u zbulua se nekropol i madh në vitin 1833. Data e ndërtimit të kësaj varreze nuk është e sigurt por që mendohet të jetë fundi i shek. 5 dhe fillimi i shek.4. Në të vërtetë, afreskat e varrezave e paraqesin një shembull të vjetër të pikturimit figurativ në Apulia. Të shkruajmë që Peucetët e “huazuan” nga etruskët kulturën e këtij lloj arti. Vetë emri rrjedhë nga afresku ku shihen gratë piceute duke vallëzuar. Paneli me afreska është i ekspozuar në Muzeun kombëtar arkeologjik të Napolit, nr.i inventarit 9553 ( shih foton , faqe 184 “ Roma fliste shqip”)

Nuk do të bënim asgjë sikur mos të gjenim të njejtin argëtim grashë, vallet e njejta që luhet e dhe sot ( shih foton, “Roma fliste shqip” f.184)

Edhe një postim në drejtim të Romës që fliste Shqip:
VETEM TEK ARBERIT U RUAJTEN GJUHA,VESHJET DHE VALLET ILIRE , PELLAZGE DHE GREKERVE TE LASHTE . Ne foto 1 e 2 kemi një pikture mbi një varr japig (JAPIGET popull ilir ashtu si mesapet peucetet, daunet, kalabret) te shek 6-5 para Krishtit një Valle antike qe quhet Vallja e Teseo-s sepse vajzat athinase pasi shpëtuan nga labirinti ku Minotauro do ti gëlltiste, festojnë me ketë valle çlirimin nga Teseo. Por kjo skene nuk na vjen as nga ishulli i Kretes ku ishte labirinti e as nga Athina , por nga një varr japig ( japet ilire) zbuluar ne Ruvo ( Bari itali). Ne Ruvo janë gjetur edhe mbishkrime illire ku i kam shpjeguar nëpërmjet gjuhës shqipe ne post -in e parafundit.

Ne foto 3-4-5-6 janë foto te valleve arvanitase ne Greqi qe vazhdojnë te vallëzojnë si para 3000 viteve.

Sipas jush, kanë të drejt arvanitet që thonë se janë pasardhësit e drejtperdrejt te grekërve antik dhe gjuhen arvanite si gjuha e Perendive apo grekët e sotëm te cilë ve i bashkohen edhe historianët e Shqipërisë se arvanitet e parë kanëe zbritur në mesjetë?

Para qyteterimit klasik te ‘qytet shteteve” , ne Gadishullin Ilirik perfshirë Greqinë dhe jugun e gadishullit italik flitej e njejta gjuhe hidheshin te njejtat vallle dhe veshje te ngjashme. Dhe arvanitët jane të vetmit autokton në Greqia dhe pasardhes te drejtperdrejt te pellazgëve antik .(nga Achille Teti , FORUMI.SHQIPTAR.ITA )

Pra, Roma fliste shqip !

Më 25.01.2022

Burimi/drini.us/

Ira Kurti – Ku të gjej nerva çeliku?

No Comments Lajme Opinion

Një ditë çmendurie kur zgjohesh nga një telefonatë, kur akoma nuk kisha hapur sytë dhe zëri nga ana tjetër më kërkonte llogari pse akoma isha në krevat kur ora ishte 9am? Megjithëse kisha rënë me fjet 4 am, nuk i jap llogari kujt se kur zgjohem e kur flej, por mesa duket personi nga ana tjetër e linjës e mendon veten manaxhuese të rregjimit tim. Ngrihem dhe shkoj në guzhinë të bëj një çaj, por gazi i sobës kishte mbaruar dhe ana elktrike nuk punon pasi priza elektrike bën masë dhe ul siguresën nga lagështia e murit që e ka ndryshkur edhe sobën. 20 vjet nuk ja gjetëm dot dermanin kësaj lagështie që enti banesave në vend që ta ngrinte bazamentin e katit të parë pasi e ndërtoi në zonë kënetore, ka gërmuar dhe hyrja është nën nivelin e ujrave sipas specialistave të Bashkisë Tiranë. Lajmëroj me telefon një numër të ruajtur në shtëpi për shërbim gazi në shtëpi i cili megjithse ja dhashë adresën ekzakt, kishte shkuar te një pallat tjetër ne një bllok tjetër. Dal ta pres në rrugë duke e udhëzuar se si të më gjente, kur shikoj nga kati i gjashtë binte suvaja e copa tullash të cilat janë dëmtuar qysh nga termeti 2019 dhe meqë aty nuk banon njeri se familja ka emigruar nuk kanë lajmëruar Bashkinë për dëmet, ndaj lajmërimin e bëj unë. Kur dal te cepi i hyrjes shikoj që uji që derdhej nga taraca po ngrinte në rrugë. Shikoj celularin temperatura -4°C. Ndërsa djali me bombulën e gazit arrin dhe kërkon 25mij lek kuptoj që jam vjedhur herët e tjera kur ai që më solli bombulën herën e parë e herën e dytë më morën 60mij lek për të ndërruar të njëjtën bombul. Qesha me veten kur kujtova që gjatë verës gjeta një çantë burrash dhe ja dorëzova të zotit çantës të panjuhur nga unë, çanta ishte e mbushur me Euro e celular e karta bankash që harxhova mbi dy orë duke e kërkuar kudo deri sa mori në tel cel e vet!
Kurse mua më kishin vjedhur sy për sy në shtëpinë time. Shpejt e mbylla këtë çështje pasi depozita e pallatit ku unë kisha harxhuar 120 mij lek për ta rregulluar dhe i kisha kërkuar hidraulikut ta izolonte ndaj ngricave, tani po rridhte përsëri! Jetova çerek shekulli në një vend ku temperaturat arrinin edhe -40°C dhe nuk pata kurrë problem, kurse këtu me -4°C përsëri problem. Marr në telefon hidraulikun i cili m’u ankua se kishte shumë punë se unë nuk isha e vetmja me këtë problem dhe do gjente kohë të vinte pas dy ditësh.
Nisem të shkoj të marr makinën që e kisha lënë te mekaniku pasi nga mos përdorimi për kohë të gjatë kishte problem me baterinë në ndezje. Marr në telefon mekanikun a ishte gati makina? Ai më thotë – gati e ke, unë nuk jam aty, por janë çunat! Nisem në këmbë dhe vej re rrugës që hidrauliku kishte të drejtë se nga taracat e pallateve rrugës shikohej rrjedhjet e depozitava ..
Arrij te garazhdi i makinës dhe shikoj mekanikun duke mbullur një valvul të anti-frizerit, ndaj e pyes -ça po bën aty? Ai ma kthen – i hodha pak ujë të nxehetë se mos ka ngrirë!!
Nuk u përmbajta dot dhe i thashë – WTF? A e di ti ça është anti-frizeri? Si i hidhet ujë aty? Po uji i ngrohtë në këtë temperaturë nuk ftohet e ngrin, pse kot hidhet aty anti-frizer? Ujë nuk i hidhet kurrë makinës sepse uji ka bakterie, ka kalcium, klor që e dëmtojnë tubacionin e makinës. Kjo makinë ndizet tak fak në -35°C e jo të ketë problem me këtë kohë. Anti-frizeri që kishte kjo makinë është për të përballuar temperatura deri -60°C ndërsa ti i paske hedhur gjysëm litër ujë të ngrohtë! Dua ta zbrazësh dhe ta mbushësh vetëm me antifrizer siç ishte.
Por ai e hapi ta derdhte dhe i erdhi keq ndaj e mbylli dhe nuk i ndoqi kërkesën time, pastaj i shtoj ca antifrizer tjetër duke e kaluar cakun e nivelit të mbushjes.. Edhe për këtë m’u desh t’ja mësoja që nuk mbushet mbi nivel e treguar aty!
Marr makinën dhe e çoj për ta larë pasi megjithëse sapo ja kisha ndërruar fshirëset e xhamit, njëra nga ana e shoferit e linte xhamin me vija që nën ndikimin e diellit ishte shqetësuese. Por dola nga lavazhi me xhamin në gjëndje më keq seç e kisha.
Shkoj te MegaTeg të blej solucione që ta bëj pastrimin vet, i gjej çmimet 2-fishin e çmimeve te Amerikës.


Meqë ministria na tha të kursejmë energjinë elektrike dhe ndjehem e ftohur shkova bleva një sobë me dru. Bleva dhe dru zjarri ah dhe lis sepse nuk e mbaja mend se cili ishte më i mirë. Instalova sobën dhe e ndeza. Oh sa qejf e ngrohu ambjentin menjëherë, kur pas 15 minutash fillon e mbushet shtëpia me tym. Marr një specialist oxhaku i cili shkon katë më kat duke kontrolluar oxhakun. Kati dytë është në emigracion e ka nxjerr shtëpinë në shtitje por pa sukses sepse çmimin e taksës ja kanë vënë shumë më të lartë se vlera e saj, ndaj nuk e blen njeri. Katit të tretë dhe të 4t i kishte dalë tyminsi dhe mua. Interesant ishte që katit 4t tymi i dilte nga pllakat dhe jo nga oxhaku! Kurse kati i 5st e kishte mbyllur fare oxhakun. Kati 6sht në emigracion, ndaj soba nuk mund të ndizet më deri sa të investoj për oxhakun nga jashtë pallatit!
Vjet kati dytë u përmbyt me ujërat e bardha pasi ishte bllokuar puseta jashtë dhe meqë tek unë kjo lidhje është mbyllur pasi edhe ne u përmbytëm vite më parë duke mos jetuar njeri këtu, çdo gjë u hodh poshtë dhe myku dëmtoj çdo plaçkë. Tani tavani im po lagej e po mykej nga ana e ballkonit nuk e gjenim dot se kush jetonte aty e se nga dilte uji edhe pasi kisha lajmëruar UKT dhe ja kishin prerë tubin hyrës. Lajmërova Bashkinë e Policinë dhe pas shumë ditësh ja gjetën të motrën që jetonte në Durrës apo ajo erdhi rastësisht nuk e di, por të paktën erdhi dhe morëm vesh ça kishte ndodhur. Të gjitha shpenzimet mbi kurrizin tim. Megjithese Bashkia nuk bën pastrimin e kontrollin periodik, pasojat i vuajmë ne megjithese jemi taksa pagues të rregullt. Pale të presësh nga ata të luejnë pallatin nga jashtë.
Të gjitha telat e telefonave, internetit, elektrike i kanë lidhur te muri im. Ato mbajnë ujin e lagështinë duka ma dëmtuar suvanë e brendshme se të jashtmen e kam të nxirë nga myku e pluhuri i kombinuar me gjithë gazrat e makinave..në kombinim toksik përfekt. Unë regullo, ata prish. Oborri para pallatit po nuk u pastrua nga unë nuk pastrohet kurrë as nga Bashkia e as nga pastruesja e shkallëve.
Kur erdhën nga Bashkia pas raportimit në Bashki për suvanë që binte nga lart, ata vinin dy e nga dy gjithësej dhjetë veta dhe nuk bënin asgjë tjetër veçse shihnin. Pastaj sollën një punëtar me dy shefa që e shihnin atë se si hidhte suvanë me shkop nga lart poshtë. Gjithë mbeturinat i lanë aty pa prekur në mes të rrugës! Skandal! Ne paguajmë 12 burrokratë për një puntor çyryk që bën punë të pjesshme! Ku ta gjejmë të drejtën? Te Kryetari i Bashkisë, që po digjet për fëmijët që duan të luajnë futboll, por nuk kanë fusha? Te Gjykatat e mbingarkuara? Te ligjet që kundërshtojnë njëra tjetrën? Meqë asnjëra nga sa më sipër nuk funksionon, kam dalë në pazar të blej “nerva çeliku”!
Ira

Burimi/Facebook

Sali Berisha – Ne vend te votes, 60 plumba ne SMS, SKAPE dhe Tritol!

No Comments Aktualitet Lajme

Kjo nuk eshte republika moniste e Old Major-it te George Orewllit!
Por kjo eshte narkorepublika moniste e Old Major-it te George Soros-sit!
Tritoli ne deren e shtepise te Armand Dukes!
Akt i mirefillte i terrorizmit shteteror te klanit Edvin-Olsi Rama.
Te dashur miq, nje super skandal shpertheu dy ditet e fundit ne fushaten zgjedhore te Federates Shqiptare te Futbollit. Mediat njoftuan mbreme se ne deren e shtepise te Presidentit te Federates Shqiptare te Futbollit, Armand Duka u vendos dhe shpertheu nje eksploziv i fuqishem, tritol.
Ky akt i mirefillte i terrorizmit shteteror ndaj zotit Duka vjen si forme kulmore terrori ndaj tij i klanit te mafies shteterore me te rrezikshme te Europes, Edvin dhe Olsi Rama. Ky klan mafioz meqenese nuk sigurojne dot votat per pushtimin ne zgjedhjet e 2 marsit te FSHF, ishullit te fundit qe nuk ndodhet ne pushtetin e tyre ka vendosur pushtojne ate ‘manu militari’ qofte dhe me akte terroriste.
Vendosja e Tritolit ne shtepine e Armand Dukes nga klani i mafies me te rrezikshme shteterore te Europes Edvin dhe Olsi Rama vjen pas nje seri aktesh te tjera kriminale te ndermarra per kete qellim ndaj tij nga ky klan.
Keshtu, pas manipulimeve te hapura ne zgjedhjen e delegateve dhe ndersimit te SPAKU-t te partise nepermjet gjethes se tyre te fikut Erion Veliaj, linçimit nepermjet mediave te narkoqeverise, kercenimit me mesazhe per ‘60 plumba’ne koke’ ne rastse nuk largohet nga detyra, keta mafioze te rrezikshem urdheruan dje paradite dergimin e banditeve tatimor ne bizneset e presidentit te FSHF me qellimin e vetem per ti imponuar doreheqjen. Mbreme vone, pasi deshtoi me te gjitha keto veprime te shemtuara e primitive per ta detyruar Armand Duken te jepte doreheqjen, Kreu i Meduzes kaloi ne nje akt te mirefillte terrorist urdheroi vendosjen ne darke te tritolit ne banesen e tij.
Per vendosjen e Tritolit nga klani mafioz Edvin-Olsi Rama ( per llogari te tij) ne shtepine e Armand Dukes deshmon deklarata e te keqperdorurit te tyre Erion Veliaj, i cili fill pas lajmit per vendosjen e tritolit duket se zbuloi edhe doresin e krimit duke thene se Armand Duka ka patur probleme me bandat e Shijakut.
Kjo do te thote se detyra per vendosjen e tritolit i ishte besuar njeres prej ketyre bandave dhe sot apo ditet ne vazhdim do kemi dalezotesin, i cili publikisht do marre persiper aktin terrorist kunder Armand Dukes natyrisht jo per qellime elektorale por per sherre personale.
Keto akte kriminale me te cilat vota e lire zevendesohet me manipulim te hapur, fushate te hapur mediatike linçimi, 60 plumba ne zarf ( ne SMS) fallanga narkotaksidaresh ne biznese dhe se fundi tritol tek dera e shtepise se presidentit te FSHF te denja per republiken moniste te Old Major-it George Orwell-it por po ndodhin 72 vite pas vdekjes se autorit, ne Shqiperi, republiken e Old Majorit te George Soros-it apo narkoshtetin e pare dhe te vetem ne Europe.
Duke denuar kete akt te shemtuar te terrorizmit shteteror te klanit Edvin dhe Olsi Rama, u bej thirrje UEFA-s dhe FIFA-s te nderhyne me urgjence per te shpetuar Federaten Shqiptare te Futbollit nga ky klan mafioz qe kerkon te shnderroje kete federate ne megalavatrice te konteinerve me euro te trafikut te kokaines qe ai kontrollon.
U bej thirrje ketyre organizatave te respektuara te kerkojne hetim nderkombetar per aktin e terrorizmit shteteror ndaj presidentit te FSHF dhe aktet e tjera te narkoqeverise shqiptare per pushtimin e FSHF dhe vendosjen e monizmit absolut ne Shqiperi. sb

Burimi/Facebook

“Bashkimi është tradhtuar”/ Ndarja nga Alvisa, konkurrentët e Për’puthen zbulojnë çfarë ndodhi mes tyre: “Ai po vuan shumë”

No Comments Argëtim Thashetheme

Bashkimi dhe Alvisa i kanë dhënë fund lidhjes së tyre vetëm disa javë pasi lanë programin Për’puthen si çift. Bashkimi bëri me dije se romancës i erdhi fundi përmes një postimi në rrjete sociale, ndërsa ende nuk ka asnjë reagim nga Alvisa.

Në puntatën e ditës së sotme, Albi, një mik i të dyve ka treguar se gjërat janë definitive dhe ndarja erdhi prej konflikteve të vazhdueshme. Ndërsa konkurrentë të tjerë bëjnë me është tradhtuar.

Albi: Përderisa provuan dhe nuk shkoi gjëja siç donin të shkonte, është më mirë kështu. Më mirë herët se vonë. Ata kanë pasur herë pas here konflikte dhe vendosën ti japin fund. Është një shkëputje definitive e tyre. Kam qenë prezent kur i kanë ndarë gjërat. Arsyet është se nuk shohin vazhdimësi mes tyre. Bashkimi po e vuan këtë situatë. Për aq sa e kam parë dhe i kam qëndruar afër Bashkimit, nuk po e kalon lehtë.

Edi: Është tradhtuar 100%.

Ana: Doli kundra të gjithëve për Alvisën, dhe mori këtë. Të gjithë e dinë se Alvisa është me dikë tjetër.

Burimi/shqiperiaime.com.al/

Kur edhe pensionet dhurohen për Shoqatën “Papa Klementi XI Albani”, Suedi!

No Comments Aktualitet Lajme

Nga Shoqata e Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë
”Papa Klementi XI Albani”, Suedi

Valdete Kryeziu, tashmë e ndjerë, kishte lënë porosi që pensionin e saj të fundit jetësor ta dedikonte për Shoqatën e Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani”, Suedi.

Profesoreshë Valdete Kryeziu, një intelektuale nga Prizreni, ka qenë mbështetëse e Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani”, duke vlerësuar lartë punën e anëtarëve të saj.
Në një bisedë me motrën e saj, Myvedete Kryeziu Basha, për veprimtarinë e së cilës shkruhet në numrin e 10 të librit “Thesar Kombëtar i Mërgatës Shqiptare në Suedi (f.64), znj. Valdete kishte insituar që pensionin e saj ta dhuronte për Shoqatën “Papa Klementi XI Albani”, Suedi. “E mbështes shumë Shoqatën e Shkrimtarëve “Papa Klementi XI Albani” në Suedi. Qoftë edhe një laps nëse i dhurohet një shoqate që kontribuon për librin dhe për kulturën shqipe, ti ke kontribuar sa të rritësh një fëmijë jetim”, kishte thënë Valdete Kryeziu.
Kështu, motra e saj, Myvedetja, e ka përmbushur dëshirën e Valdetes, menjëherë pas vdekjës, duke i shtuar asaj shume edhe shumën prej dy pensioneve të saj. “Unë dua që amaneti i motrës të përmbushet ende pa i rënë dheu syve, prandaj kërkova që të bëj këtë transfer menjëherë në shoqatën tuaj, 200 euro nga motra dhe 200 euro nga unë, që sado pak të kontribuojmë për botimet e Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani”, thoshte znj. Myvedete Basha.
Në emër të Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani”, z. Rrahman Rrahmani, bashkë me Ymrije Beqirin dhe Hyrë Tejecin, ishin në vizitë në Prizen për të ngushëlluar familjen

Kosovalindore.com » Kur edhe pensionet dhurohen për Shoqatën “Papa Klementi  XI Albani”, Suedi!

Kryeziu. Z. Rrahman Rrahmani ndau Dekoratën “Papa Klementi” për znj. Valdete Kryeziu (postmortem) dhe znj. Myvedete Kryeziu Basha, si dy intelektuale të shquara, kontributdhënëse në të gjitha proceset për arsimin e Kosovës, iniciatore të shumë nismave për çështje të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, humaniste të veçanta, si dhe si mbështetëse të Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani”, Suedi.
Ndërkohë, në një lidhje të drejtpërdrejtë nga Suedia, kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani”, z. Hysen Ibrahimi, shprehu edhe njëherë ngushëllime për znj. Myvedete Basha, për humbjen e së motrës Valdete Kryeziu. Ai çmoi lart gatishmërinë e dy motrave për të kontribuar për shoqatën, duke thënë se vetëm personalitete dhe intelektuale që rrjedhin nga familje të ngritura dhe atdhetare, dinë të vlerësojnë dhe të çmojnë librin dhe përpjekjet për botimin e tij.
Delegacioni i Shoqatës bëri homazh edhe te varri i Valdete Kryeziut dhe la një buqetë me lule.
Znj. Valdete Kryeziu, ishte një ndër intelektualet e para të Kosovës. Ajo kishte lindur më 1953 në Prizren, e rritur në një familje atdhetare, e edukuar për arsimin shqip. Kishte qenë në radhët e studentëve të parë të Kosovës që kanë ndjekur studimet e larta të mjekësisë në kuadër të Kryqit të Kuq Ndërkombëtar në Beograd. Ajo kishte diplomuar më 1973, si studente më e dalluara.

Kosovalindore.com » Kur edhe pensionet dhurohen për Shoqatën “Papa Klementi  XI Albani”, Suedi!

Në moshën 22 vjeçe ishte kthyer në Kosovë, duke dhënë kontribut të madh e duke ngritur shumë gjenerata në Shkollën e Mesme të Mjekësië “Luciano Motroni”, deri në pensionimin e saj.

Valdete Kryeziu ishte një atdhetare e madhe, duke i edukuar dhe frymëzuar edhe nxënësit e saj për atdhedashuri. Në këtë kuadër ajo ishte shumë parimore edhe në vlerësimin me notë, sepse vlerësonte të përgatitë dhe të nxjerrë nxënës dhe kuadro të mirë e profesionistë. “Serbia na don të dobët në të gjitha profesionet. Nuk fal asnjë notë, ndryshe nuk nxjerrim nxënës të mirë”, kujtonte fjalët e të motrës, znj. Myvedete Basha.

Kosovalindore.com » Kur edhe pensionet dhurohen për Shoqatën “Papa Klementi  XI Albani”, Suedi!

Profesoreshë Valdete Kryeziu kishte përjetuar bashkë me nxënësit periudhën e helimit në shkolla nga ana e pushtetit serb, në fillim të viteve 90-të. Ajo ishte helmuar rëndë atë kohë dhe si pasojë shqetësimet shëndetësore e kishin përcjellë deri në fund të jetës. “Por ashtu e sëmurë, nuk i linte nxënësit dhe as orët nuk i humbiste. Shkonte rregullisht në shkollë dhe në praktikën që kishin nxënësit”, kujton Myvedetja. Ajo i trajtonte nxënësit sikur fëmijët e saj, prandaj kishte sakrifikuar shumë për ta.
Pas luftës së vitit 1999, ajo ishte ftuar nga pjesëtarë të KFOR-it gjerman që të zhvillonte një program aftësimi me pjesëtarë të TMK-së. Ajo ishte e vetmja eksperte që kishte studiuar në degën “Patronazh- Kujdesi ndaj

Kosovalindore.com » Kur edhe pensionet dhurohen për Shoqatën “Papa Klementi  XI Albani”, Suedi!

Pacientit”, në Beograd, më 1973. Valdet Kryeziu kishte qenë njëra ndër femrat e para që ishte shkolluar jashtë Kosovës, duke thyer shumë tabu të
kohës.
Valdetja ishte vajza më e re e prindërve Ymer dhe Animshahe Kryeziu. Në Prizren njihet si një punëtore, intelektuale dhe humaniste e madhe. Familja e Ymer Kryeziut nga Prizreni ka dhënë shumë për kombin dhe shqiptarët. Një familje e përndjekur dhe e persekutuar në të gjitha gjeneratat, prej para
Luftës së Parë Botërore e deri në çlirimin e plotë të Kosovës. Trashëgimtarët e Ymerit e kanë ndjekur rrugën e të parëve me shumë dinjitet, duke iu bashkuar shumë iniciativave për liri dhe pavarësi. Ymeri kishte katër djemë e tri vajza, të gjithë të shkolluar dhe të edukuar për të dashur kombin dhe atdheun.
Femrat e kësaj familje kishin qenë shumë aktive, duke nisur që nga zonja Animshah (nëna e Valdetes), e cila kishte kontribuar shumë në ruajtjen e dokumenteve të rëndësishme të kohës. Ajo kishte qenë një grua vizionare dhe e kishte vlerësuar shumë shkollimin dhe edukimin e fëmijëve. Burri i kishte vdekur në moshë të re, duke e lënë atë të vetme me shtatë fëmijë.
Megjithë dhimbjen e madhe që kishte nga familja e saj, të cilës serbët ia kishte persekutuar të gjithë anëtarët e familjës, nëna Animshah, arrin t’ia dalë të punojë çdo gjë, punë fizike e punëdore, vetëm për t’i shkolluar fëmijët e saj.
Shkollimin e fëmijëve të Ymerit, e kishte ndihmuar edhe vetë intelektuali dhe atdhetari i madh, Prof. Anton Ҫeta, i cili e kishte njohur shumë mirë, Ymer Kryeziun dhe veprimtarinë e tij patriotike.
Shoqata e Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani”, Suedi, do të vazhdojë të identifikojë figura që kanë kontribuar për kombin shqiptar, në të gjitha kohërat dhe të shkruaj për to, si dëshmi e gjurmë që do të mbeten për gjeneratat e ardhshme.

Hafiz Shala – Nuk po i kuptojë kërkesat e shtetëve të Quintit, që Dardania(Kosova) t’i lejojë Serbisë mbajtjën e zgjedhjeve nacionale në teritorin e sajë, shtet sovran dhë i pavaru

No Comments Lajme Opinion

Në kuadër të shteteve të Quintit janë edhe Shtetét e Bashkuara të Amerikës të cilat po solidarizohën mé këto shtete.

Si mund të kérkohet qé zgjedhjet nacionale té një shteti tjetër, pra Serbisë, t’i lejohet mbajtja e zgjedhjeve në një shtet tjetér, sovran, demokratik e i pavarur i njohur më tepër se gjysma e shtetëve të botës, më Kushtetutë dhë ligje té miratura nga organi më i lartë legjislativ, Parlamenti më pérfaqësues të zgjedhur nga populli.

Është vështirë, deri të e pa pranueshme një kërkesë e tillë e cila orijentohej t’i bëjë favore po këtijë shteti i cili ushtrojë gjenocid, béri masakra të pa numérta në tërë teritorin e Dardanisé e cila, le që i mohonë por më kryeneqësi as që pendohet dhë kërkonë falje dhë sillet, sikur Dardania t’i kishte bërë gjenocid Serbisë.

Dhë, sa dukët, disa nga këto shtete nuk u erdhi mirë që nuk iu lejua referendumi të mbahet po ashtu në një shtet tjetër.

Si t’u spjegohet kjo sjellje qytetarëve të Dardanisë? A është kjo mosnjohjë e gjenocidit dhë masakrave serbe ndaj popullatés shqiptare.

Deklaratat formale pér gjenocidin serb në Dardani dhë kérkesat dhë veprimet në anën tjetër, nuk po pérkojnë më një seriozitet të zgjedhjës së marrédhënieve armiqësore ne mes të dy shteteve dhë të dy popujve të acaruara me shekuj, përmes dialogut që po qalonë më fajin e Serbisë cila, 33 nga ato nuk i ka zbatuar.

A nuk po i përngjet kjo një prelude të parapregatitjës së imponimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, njëetnik në një shtet multietnik, të cilin Kushtetuta e Dardanisé( Kosovës) në 23 nene e kontestojë që i bije se anipse egzistonë Asociacioni i Komunave të

Dardanisë ku duhet dhë mund të jenë në kuadér të tijë, përseri i dilët në pérkrahje të Serbisë qe bije në kundërshtim me parimet e veta.

E njejta gjë ndodhë edhe me “manastiret serbe” të cilat u shëndërruan ne nga ato shqiptare në ato serbe kur historikishtë dihet se ato kisha dhë manastire ishin dhë janë shqiptare.

Nese përmes këtyre veprimeve po mundoheni që gjoja të zbutën tonët e udhëheqësve nga të dy shtetet, edhe pse Serbia ngërlluzët më kërcënime të hapta me manifestimeve të fuqisë ushtarake, a mos e keni gabuar adresën të ndëruar ju të cilët ishit ata që më forcë e larguat Serbinë duke e bombardue pér 78 ditë duke e shpetuar një popull duarthatë nga zhdukja, tani e ledhatoni.

Një statistikë e vitit 2017 pérshembul kur janë në pyetje popujt më dy shtetési, në SHBA, jetojnë 36.6 milion hispanik me origjinë meksikane, që sipas kësajë logjike dhë “ parimeve” të cilat po mendoni t’i zbatoni në Dardani, a do t’u lejojnë SHBA-t që Meksika të organizoj zgjedhje nacionale në shtetin e tyre.

Sipas disa statistikave nga viti 2018 deri në vitin 2020, sipas kombëve, në Gjermani jetojnë 1.46 milion tyrq apo në total 11.43 milion të shtetasëve të huaj jo gjerman.

Tani, pyetje për të gjitha shtetët e Quntit qe nuk i mora edhe të tjerët, a do t’i lejojnë që këto shtete t’i organizojnë zgjedhjet nacionale nëpër shtetët e tyre.

Pse i gjithë ai presion në udhëheqjën e Dardanisë të cilën e ka zgjedhë populli pér herë të parë më ma shumë sé 50% e të cilet i kan premtue popullit se do ta zbatojnë Kushtetutën, ta respektojnë dhë mbrojnë tërësinë teritoriale dhë sovranitetin, duke iu premtuar se nga këto parime nuk do të hjekin dorë sepse janë pergjegjës.

Nese e keni ndërmendë që përmes presioneve politike apo shantazhëve “t’i detyroni” të hjekin dorë nga parimet, obligimet kushtetuese dhë betimet e dhënë para qytetarëve të Dardanisë, athere, kjo, nuk i bjenë ndryshe vetem që një “udhëheqje e pa degjuar” duhet të largohët.

Sipas veprimeve të deritanishme, ku shpeshhere thirreni në praktikat e ma parme, më vjenë keq por, këta të cilet janë sot në pushtet, nuk kanë

ardhë në bazë të kombinztorikave, të bisedave të pasmesnatés pérmes sekserëve, pérmes Listés serbe e cila, së pari ka marrë dorë në Beograd e pastaj Parlamenti ka bërë zgjedhjën e ish udhëheqësve të cilët, ishin kryekëput të shantaxhuar sepse ngarkohëshin më akuza të rënda për krim e korrupcion, pér shitje të pjesëve të teritorit të Dardanisë, pér korigjim-ndarje të Dardanisë dhë, ato praktika zotëri të ndëruar, nuk vijnë ma në shorehje sepse populli do të reagonë. Ka duruar më tepër së 20 vite dhë është plandosë për toke.

Kjo udhëheqje e popullit, nuk shantazhohet as nuk pajtohet më qfardo marrëveshje ku, rrezikohet sovraniteti, térësia teritoriale dhë, ndarja apo qkëputja e pjesés veriore pérmes krijimit të Asociacionit më kompetenca egzekutive- pushtet i tretë, një Republikë serbe dhë pérjetësishtë të jetohet nën tutorizmin serb me pretendime edhe riokupime hap pas hapi deri në okupimin total përmes quislingëve dhë vazalëve shqipfolës.

Përvojat historike më Serbinë, nese nuk i dini, janë të dhimbëshme dhë tragjike. Debime përmes masakrave që nga Toplica e deri të veriu i cili nuk ka shansë që kjo t’i imponohet Dardanisë.

Zotëri, është e udhës që gjak i derdhur për liri i popullit shqiptar, vértetë té respektohet jo vetem me fjale por edhe me vepra.

Pasi bëhet fjale per shtete mike te cilat perfundimishtë na e kanë sjelle lirinë bashkë më Ushtrinë Çlirimtare, më tërë qenien iu lutemi që mos të na risjellëni në robni nen Serbi.

Prandaj, egzistojnë rregulla dhë parime rreth zgjedhjeve të qytetarëve me dy shtetësi, në Evropë dhë në të gjitha vendet demokratike. Pse të ketë perjashtime vetem të një popull i cili është ende më vaj në buzë dhë plagë të pathara nga lufta e fundit.

Ish pushtetarët, me siguri së janë të gatqem që, po se u mundësohet ardhja në pushtet, ata do “ do t’iu ndihmojnë” sepse janë ata të cilët kanë nenshkruar marreveshje të dëmshme pér shtetin pér të mbetur në pushtet, pér t’i ikur përgjegjësisë për akuza të rënda të cilët duhet të përballën më drejtësinë e pa kapur dhë e pa korruptuar, dhë, opozita, pra ish pushtetarët që 20 vite ishin në pushtet, janë në panik sepse

udhëheqja e re e ka marrë më plot seriozitet t’i luftojë të gjitha ato dukuri ku do të përfshihën edhe shunë nga ata. Rezultatet e para janë inkurajuese, që është edhe kérkesë e miqve tanë ndërkombëtar.

Prandaj, ata janë te gatqem që t’i behën aleat të keqës pér të mbijetuar dhë për t’i ikur drejtësisë. Nese vazhdohet më këto veprime të Qeverisë e pa shantazhuar, që nuk akuzohet pér krim, korrupcion dhë pasurim të jashtëligjshëm, e cila, nuk e ka vjedhë popullin, sikur ish pushtetarët tani në opozitë, shpresat janë se me gjithë pengesat në të cilat do të hasin, do t’ia dalin. Prandaj, pëkrahja e miqëve tanë, është e mirëseardhur dhë e nevojshme dhë e domosdoshmë por, pa imponime.

Hafiz Shala

New York- 23 janar 2022

Heshtja dhe komunikata e tradhtisë ndaj Republikës së Kosovës

No Comments Lajme Opinion

Prof.dr. Eshref Ymeri

Heshtja dhe komunikata e tradhtisë

ndaj Republikës së Kosovës

Para disa ditësh, përmes internetit, qe bërë e ditur se Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian “i kanë bërë thirrje Qeverisë së Kosovës që t’i lejojë serbët në Kosovë të votojnë në referendumin kombëtar të Serbisë, në një deklaratë të përbashkët të tyre, për ratifikimin e ndryshimeve kushtetuese në Serbi” (Citohet sipas: “QUINT-i i kërkoi Kurtit ta lejojë mbajtjen e referendumit serb në Kosovë”. Faqja e internetit “Portalb”. 14 janar 2022).

Ishte fjala për referendumin e 16 janarit. Madje theksohej se shtetet në fjalë “kanë mirëpritur këtë referendum, duke shtuar se reformat janë hap para drejt përafrimit të Serbisë me standardet evropiane” (po aty).

Ky informacion ishte “interesant” deri në befasi. Po si shpjegohet që kryepolitikanëve të shteteve në fjalë nuk u paskej shkuar ndër mend absolutisht që, të paktën, para se t’i drejtoheshin qeverisë së Republikës së Kosovës me thirrjen e mësipërme, meqenëse Beogradi paskej menduar të bënte ndryshime kushtetuese, t’i kërkonin atij prerazi të

shfuqizonte paraprakisht nenin me përmbajtje shoviniste, në të cilin Kosova vlerësohet si pjesë e Serbisë?

Do të ishte mirë që ndaj thirrjes së Brukselizmit dhe të Vashingtonit, Prishtina zyrtare të reagonte dhe të njoftone se do të bëjë regjistrimin e të gjithë minoritetit serb, me qëllim që të nxirrte në pah se sa janë dhe cilët janë ata serbë që janë vendosur me banim në Kosovë pas qershorit të vitit 1999, duke theksuar se nëse ka të tillë, atëherë ata janë sjellë qëllimisht aty si kolonë, me aprovimin e kryetradhtarit Thaçi, i cili largoi me dhunë nga Veriu i Mitrovicës 14 500 shqiptarë rrënjës. Pra, nëse ka serbë, të zhvendosur nga Serbia dhe të vendosur me banim në Kosovë pas qershorit të vitit 1999, atëherë ata duhet të rikthehen në vendin e tyre dhe 14 500 shqiptarët të cilët kryetradhtari Thaçi i pati shpërngulur me dhunë nga Veriu i Mitrovicës në shkurt të vitit 2000, të rithehen në vatrat e tyre. Sepse vetëm në këtë mënyrë vendoset drejtësia.

Të gjithë qytetarët shqiptarë me ndërgjegje të lartë kombëtare, në mbarë trojet tona etnike, me siguri që e ndiejnë veten shumë krenarë me treshen udhëheqëse Vjosa Osmani, Albin Kurti, Glauk Konjufca dhe me Kuvendin e Republikës së Kosovës, i cili, në mbledhjen e datës 15 janar 2022, me 76 vota pro, mori vendimin në vijim:

“Kuvendi i Republikës së Kosovës, si përfaqësues i qytetarëve të Republikës së Kosovës, shpreh qëndrimin e përbashkët se organizimi i referendumit të Serbisë në Republikën e Kosovës, cenon sovranitetin dhe rendin

kushtetues të Republikës së Kosovës, është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, si dhe me normat e praktikat ndërkombëtare… Kuvendi shpreh kundërshtim ndaj veprimeve të vazhdueshme të Serbisë për të instrumentalizuar dhe keqpërdorur qytetarët serbë të Kosovës në shërbim të politikave të veta armiqësore kundër Republikës së Kosovës.” (Citohet sipas: “Miratohet nga Kuvendi rezoluta kundër referendumit të Serbisë në Kosovë”. Faqja e internetit “Drini”. 15 janar 2022).

Partia e kryetradhtarit Thaçi, me urdhrin e marrë prej tij, e braktisi Kuvendin para marrjes së vendimit, duke e prezantuar veten në sytë e popullit shqiptar të Republikës së Kosovës, si një formacion politik kokë e këmbë në shërbim të serbosllavizmit, si një tradhtare e pështirë e mbarë kombit shqiptar.

Megjithatë, nuk ka asgjë për t’u habitur nga kërkesa e shteteve të Bashkimit Evropian, drejtuar Prishtinës zyrtare për zhvillimin e referendumit të serbëve të Kosovës. Sepse Brukselizmi vazhdon ende të jetë nën ndikimin e “hashashit” të tradhtisë së Hashim Thaçit, i cili ka më shumë se një vit që prehet në qelitë e Hagës. Gjatë një periudhe 12-vjeçare (2008-2020), dialogu i kryetradhtarit me damkë Hashim Thaçi me Serbinë, i pati interesuar kryekëput Serbisë. Sepse atë dialog me kastën politike të bandës së Thaçit, Serbia, me mbështetjen dhe përkrahjen e gjithanshme të Brukselizmit, e pati kthyer në “pëlhurë të Penellopës”, me të vetmen arsye që Kosovën, në përputhje me kushtetutën e Serbisë, të vazhdojë ta

konsiderojë pjesë të territorit të saj. E theksoj përkrahjen e gjithanshme të Brukselizmit për Serbinë, sepse kam parasysh deklaratën e ish-Shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanieri, i cili, këtu e shumë vite më parë, në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve, pati deklaruar:

“… pas ndërhyrjes ushtarake, një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare mori anën e Serbisë” (Citohet sipas: Lamberto Zanieri. “Kosova ka mbetur në mes të rrugës”. Faqja e internetit “Radio Evropa e Lirë”. 16 prill 2011).

Sigurisht që ajo bashkësi ndërkombëtare evropiane, me kryeqendër sot Brukselizmin, ka pas qenë tradicionalisht armike e betuar e kombit shqiptar, prandaj edhe trojet etnike na i copëtoi në mënyrën më kriminale në vitin 1878 dhe në vitin 1913, kurse në vitin 1915, me Traktatin e fshehtë të Londrës, dhe në Konferencën e Paqes në Paris të vitit 1919, pati hartuar plane edhe më kriminale, për fshirjen e tij krejtësisht nga harta e Evropës. Dhe ato plane të egra shoviniste, kryesisht për paaftësinë skandaloze të shqiptarëve për vetorganizim mbarëkombëtar, do t’i kishte vënë në jetë me siguri, sikur të mos kishte qenë ndërhyrja vendimtare e Presidentit amerikan Uilson (Woodrow Wilson – 1856-1824).

Brukselizmi dhe Vashingtoni mirë bëjnë që theksojnë se “reformat janë hap para drejt përafrimit të Serbisë me standardet evropiane”. Por ama duhet pranuar haptazi se ky qëndrim i tyre është krejtësisht i pamoralshëm, është flagrant antishqiptar. Kjo për arsye se me lejimin e zhvillimit të referendumit të lartpërmendur, po kërkohej që, me përafrimin e Serbisë me Brukselizmin, të bëhej

kurban sovraniteti i Republikës së Kosovës dhe, tërthorazi, të hidhej një hap më tepër drejt krijimit të bashkësisë së komunave serbe, çka, siç është përmendur shpeshherë, s’është gjë tjetër, veçse krijimi i një mikroshteti serb brenda shtetit të Republikës së Kosovës.

Kuvendi i Republikës së Kosovës bëri shumë mirë që mbrojti sovranitetin e vendit, duke e hedhur poshtë kërkesën e sipëcituar, për të mos lejuar që ai të bëhet “parcelë eksperimentale” e kujtdoqoftë.

Por shumë i habitshëm, madje tronditës, është qëndrimi i politikës amerikane ndaj Republikës së Kosovës, një politikë që ishte rreshtuar kryekëput përkrah Brukselizmit me thirrjen drejtuar Prishtinës zyrtare për lejimin e zhvillimit të atij referendumi.

Dihet që Republika e Kovës arriti të bëhej e pavarur dhe sovrane falë kontributit të jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara për çlirimin e saj nga fashizmi serb. Por kohët ndryshuan. Me ardhjen në pushtet të Trampit (Trump) dhe të administratës së tij në vitin 2016, busulla e politikës amerikane, në qëndrimin ndaj kombit shqiptar, mori një kahje tjetër. Ajo u rreshtua përkrah Moskës dhe Beogradit, dy kështjellave tradicionalisht tejet armiqësore deri në ditët tona ndaj kombit shqiptar.

Kështu, i kapluar keq nga afshet e fushatës zgjedhore të vitit 2016 për postin e presidentit, Trampi qe shprehur publikisht se për të gjitha fatkeqësitë e Serbisë, fajin e paskej administrata e Klintonëve. Domethënë Trampit nuk i patën bërë pështypje absolutisht masakrat, vrasjet dhe shkatërrimet barbare që bisha fashiste serbe kishte

kryer në Kosovë në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit që kaloi. Prandaj ai pati deklaruar:

“Pikërisht ata (Klintonët – E.Y.) organizuan kaosin në Ballkan dhe në Kosovë. Shikoni se çfarë bënë ata në Serbi me bombardimet nga lartësi të mëdha. Për mua personalisht, bombardimi i serbëve është një turp i vërtetë. Ndërkohë, Klintonët këtë e vlerësojnë si një sukses të paparë. Kërkoj ndjesë para popullit serb për të gjitha gabimet e politikës amerikane. Në qoftë se unë do të vij në krye të Amerikës, atëherë ka për të ndryshuar kursi i politikës së jashtme, i cili deri tani shpeshherë ka qenë i gabuar” (Citohet sipas:“Trampi i kërkoi falje Serbisë… për Klintonët”. Marrë nga faqja e internetit “stihiya.org”. 25 dhjetor 2015).

Këtë informacion e ka pasë transmetuar edhe Radiostacioni “Zëri i Amerikës”, në datën 13 tetor 2016.

Dhe me të vërtetë: Trampi, si mik i Putinit, e ndryshoi krejtësisht kursin e politikës amerikane në raport me kombin shqiptar në tërësi dhe me Republikën e Kosovës në veçanti.

Faktin që Trampi ishte pozicionuar përkrah politikës së rusoserbizmit në qëndrimin ndaj kombit shqiptar, e dëshëmon edhe një tjetër informacion, në të cilin shprehet hareja e Moskës për zgjedhjen e tij president. Në atë informacion thuhej:

“Deputetët e Dumës Shtetërore (parlamentit E.Y.), gjatë mbledhjes plenare, lajmin për fitoren e Donald Trampit në zgjedhjet për president në SHBA, e pritën me

duartrokitje. Për këtë njofton “Interfaks”” (Citohet sipas: “Në Dumën Shtetërore duartrokitën për fitoren e Trampit”. Faqja e internetit “Novosti”. 09 nëntor 2016).

Por dale, se ka edhe më:

“Udhëheqësi i partisë liberal-demokrate ruse, Vladimir Zhirinovski, në Dumën Shtetërore shtroi një banket me rastin e fitores së Trampit në zgjedhjet presidenciale në SHBA. Gjatë pushimit të seancës, në tryeza u mblodhën deputetë dhe gazetarë. Për qerasje u paguan 100 mijë rubla. Për gostitje u shtruan sallam, mish pule, sallatë, çokollata, shampanjë. Zhirinovski ngriti dolli për politikën e re të brendshme dhe të jashtme të SHBA dhe për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë”. (Citohet sipas: “Zhirinovski shtroi banket në Dumën Shtetërore me rastin e fitores së Trampit në zgjedhje”. Faqja e internetit “RBK Group”. 09 nëntor 2016).

Tani shikojmë se edhe politika amerikane e Presidentit Bajden (Biden), për fat të keq, është e rreshtuar në krah të Serbisë. Me sa duket, Departamenti i Shtetit, i kryesuar nga Blinkeni, po ecën në shinat e Sorosit, çka dëshmohet si më poshtë:

“Për Blinken-Soros dhe lidhjet e tyre të vjetra mund t’i gjeni të pasqyruara më mirë në “World Tribune”, të datës 21 Qershor 2021, nën titullin “Lidhjet Familjare të Sekretarit të Shtetit Anthoni Blinken dhe George Sorosin”, ku në vazhdim thuhet:

“Blinken, më shumë se punën e Departamentit të Shtetit, po bën atë të Sorosit…”.

Po kështu, flitet edhe për lidhjet e ngushta familjare të Donald Blinkenit, ish-ambasador i Amerikës në Hungari, lidhje që reflektohen edhe në gazetën hungareze “Hungarian Spectrum”, e cila ka publikuar se në vitin 2015, arkivës së “Shoqërisë së Hapur” të Universitetit Qëndror Evropiann (një nga universitetet e Sorosit), iu dha emri “Vera dhe Donald Blinken” (pra, i prindërve të Anthoni Blinkenit), në vlerësim të kontributit financiar që ky çift i ka dhënë këtij universiteti. Ndërkohë, së shpejti do të publikohet libri i autorit të mirënjohur Matt Palumbo, me titullin “The man behind the curtain” (inside the secret network of the George Soros), pra: “Burri prapa perdes” (në brendësi të lidhjeve sekrete të George Sorosit)” (Citohet sipas: Dr. Zekri Palushi. “Foltoret një ringjallje shpresash për Kombin Shqiptar”. Gazeta “Nacional”. 16-23 tetor 2021).

Në këto kushte, normalisht, duhej që atdheu amë, Republika e Shqipërisë, të dilte publikisht në mbrojtje të sovranitetit të Republikës së Kosovës, duke e kundërshtuar haptas thirrjen e Brukselizmit dhe të Vashingtoni. Por, fatkeqësisht, Tirana zyrtare, me Ramën në krye, bëri të paditurin, zgjodhi variantin e heshtjes tradhtare dhe para Brukselizmit dhe Vashingtonit u struk si miu në ferrë. Dhe s’kishte se si të ndodhte ndryshe, përderisa Rama, duke ndjekur shembullin e kryetradhtarit Enver Hoxha në marrëdhëniet me Beogradin gjatë viteve 1944-1948, në marrëveshje me kriminelin e Kosovës Aleksandër Vuçiç, me Ballkanin e Hapur ka për qëllim shndërrimin e Republikës së Shqipërisë në koloni

ekonomike të Serbisë dhe as që i bëhet vonë fare për sovranitetin e Republikës së Kosovës. Madje vetë Rama, i rreshtuar përkrah Moskës dhe Beogradit, e ka vënë në pikëpyetje sovranitetin e Republikës së Kosovës. Në këto kushte, duhen vlerësuar si të arta fjalët e shkrimtarit dhe të publicistit të njohur Kim Mehmeti, i cili, në një bisedë që zhvilloi pak ditë më parë me disa të rinj për Çështjen Kombëtare të Çamërisë, deklaroi se Rama ka më shumë kënaqësi kur takohet me Vuçiçin sesa kur takohet me Albin Kurtin.

Ky qëdrimi i heshtur, prej servili të neveritshëm i Ramës dhe i kastës së tij tradhtare, për të mos dalë në mbrojtje të hapur të sovranitetit të Republikës së Kosovës, dëshmon se Tirana zyrtare është zhveshur kokë e këmbë nga dinjiteti kombëtar, ka rënë në bark para Beogradit, para Brukselizmit dhe para Blinkenit, si mik i ngushtë i Sorosit. Ky qëndrim servil i Ramës ndaj Vuçiçit është kopje e qëndrimit servil të kryetradhtarit Enver Hoxha ndaj Titos dhe ndaj Bashkimit Sovjetik, i cili, sipas trurit të tij të mykur ng tradhtia kombëtare, ishte uji, ajri dhe dielli për popullin shqiptar, siç pati deklaruar në fillim të viteve ’50.

Por servilizmi i Ramës ndaj Blinkenit të Departamentit të Shtetit, mbart në vetvete një komedi të lezetshme, sepse ky lloj servilizmi, i shpalosur me aq “afsh përvëlimtar ndaj Amerikës”, në thelb, nuk përmban në vetvete as edhe një shkëndijë të vetme të simpatisë dhe të respektit të vërtetë për Tokën e Premtuar. Sepse Rama dhe banda tradhtare rreth tij, si pasardhës të partisë

kriminale të punës dhe të kryeargatit të serbosllavizmit Enver Hoxha, në të vërtetë, në heshtje, janë antiamerikanë të thekur. Por “afshin e dashurisë për Amerikën” ua do puna ta shfaqin me një komedi të shpëlarë, për të vetmen arsye se Departamenti i Shtetit e shpalli “non grata” Prof.dr. Sali Berishën. Se në këndvështrimin e bandës në fjalë dhe të të gjithë bandës sorosiste në Shqipëri, armiku kryesor i tyre është Prof.dr. Sali Berisha. Sigurisht. Se Prof.dr. Sali Berisha dhe baza e partisë demokratike në përkrahje të tij, mund t’i hedhë në erë themelet e narkoshtetit kriminal që Rama po e mban në këmbë që prej shtatorit të vitit 2013. Prandaj Rama dhe eunuku i tij politik Basha, po bëjnë ç’është e mundur që, në ligjin për dekriminalizimin, të bëjnë një shtojcë, ku të thuhet se atyre që janë shpallur “non grata” nga një shtet tjetër, t’u hiqet e drejta për t’u zgjedhur deputet, duke theksuar se kjo shtojcë ka edhe fuqi prapavepruese.

Sigurisht, Rama mund ta bëjë këtë shtojcë në ligj, se dihet që ai e ka edhe mbështetjen e deputetëve të eunukut politik Basha, meqenëse të dy e kanë tmerr praninë e Prof.dr. Sali Berishës në Kuvend. Por në këtë mes lind një pyetje thjeshtë: agai i politikës Rama dhe eunuku tij politik Basha a do të jenë në gjendje që Prof.dr. Sali Berishën, po ia hoqën mandatin e deputetit, ta detyrojnë të tërhiqet nga politika përfundimisht, të shkojë në shtëpi dhe të merret vetëm me lexime librash që ka në bibliotekën e tij të pasur? Po sikur të ndodhë e kundërta, sikur edhe pas heqjes së mandatit të deputetit, përkrahja, respekti dhe simpatia e bazës demokratike të vijnë duke u

shtuar edhe më shumë për Prof.dr. Sali Berishën? Sepse, siç është bërë e ditur publikisht, ai gëzon përkrahjen e jo pak senatorëve dhe kongresistëve amerikanë që janë shprehur kundër shpalljes së tij “non grata” dhe Departamentit të Shtetit i kanë kërkuar fakte dhe prova.

Pra, urrejtja e egër e Ramës edhe e Bashës ndaj Prof.dr. Sali Berishës, është arsyeja e vërtetë e “miqësisë aq të madhe” të tyre, të bandës sorosiste rreth tyre dhe të të gjithë vulgut të servilizmit gazetaresk ndaj ambasadores Yuri Kim, e cila po e përkrah Lulzim Bashën me një zjarr të papërmbajtur. Por kjo ambasadore, të cilën Blinkeni me Sorosin e kanë vënë të kryejë misionin e një kukulle mjerane, nuk është në gjendje ta kuptojë se çfarë roli qesharak po luan në Shqipëri në sytë e shumicës së opinionit publik. Asaj i punon truri keq deri në atë shkallë, saqë s’është në gjendje të kthjellohet dhe t’i thërrasë mendjes se po bën një marrëzi, po përkrah Lulëzim Bashën, një njeri të tredhur dy herë politikisht: herën e parë e trodhi Rama politikisht natën e 17 majit të vitit 2017, herën e dytë e trodhi politikisht foltorja e Prof.dr. Sali Berishës dhe vulën përfundimtare ia vuri Kuvendi i Partisë Demokratike i 11 dhjetorit dhe referendumi i 18 dhjetorit. Pra, ambasadorja Yuri Kim nuk është në gjendje të arsyetojë dhe të vijë në përfundimin se Blinkeni dhe Sorosi e kanë vënë në rolin e një dordoleceje diplomatike, sepse ajo është duke përkrahur një eunuk politik të dyfishtë, si Lulzim Basha. Asaj dikur do t’i përfundojë mandati dhe shqiptarët kanë për të sajuar për të lloj-lloj anekdotash zbavitëse. Madje

që tani shqiptarët i kanë vënë nofkat teze Kimetja dhe teto Kimetja.

Po të kishte sadopak respekt për vetveten, Yuri Kim duhej të jepte dorheqjen, duke ndjekur shembullin e ambasadorit aq dinjitoz amerikan në Bjellorusi në vitet 1992-1994, David Shvarc (David Heywood Swartz – 1942). Ky ambasador me aq dinjitet të lartë, burrëror, për të cilin e vërteta, autoriteti i politikës së jashtme amerikane ishin shenjtëri mbi të gjitha shenjtëritë në shërbimin diplomatik, dha dorëheqjen në shenjë proteste ndaj qeverisjes diktatoriale të presidentit Lukashenko, ndaj të cilit Vashingtoni mbante një qëndrim të heshtur.

Një rast tjetër i mercenarizmit dhe i servilizmit të kastës tradhtare në udhëheqjen e politikës shqiptare me Ramën në krye, u vu re edhe në ditën e parë të këtij viti, kur ministria e jashtme, më 01 janar 2022, botoi një komunikatë, në të cilën theksohej se vendi ynë do të fillonte zyrtarisht mandatin dyvjeçar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në atë komunikatë deklarohej në mënyrë idiote se mandatin Shqipëria do ta përdorte, demek, për avancimin e “çëshjes së Kosovës”. Kjo deklaratë është një idiotësi me brirë, se “çështja e Kosovës” është zgjidhur që më 17 shkurt të viktit 2008. Por Rama, si kryetradhtar i kombit shqiptar dhe argat i verbër i Vuçiçit, kërkon të jetë në një gjatësi vale me shovinizmin serbomadh dhe rusomadh, dy armiq të egër tradicionalë të kombit shqiptar, të cilët nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.

Nënkuptohet që në krah të Ramës, në heshtjen e tij ndaj thirrjes së Brukselizmit dhe të Vashingtonit, drejtuar Prishtinës, si edhe për komunikatën e ministrisë së jashtme që vinte në pikëpyetje sovranitetin e Republikës së Kosovës, qe radhitur edhe Lulzim Basha, që ende po e mban veten për “kryetar” të opozitës, i cili, me përkrahjen e gjithanshme që po i jep ambasadorja Yuri Kim, është trimëruar tej mase, çka e dëshmoi më së miri më 08 janar në selinë e Partisë Demokratike që e kishte shndërruar në bunker. Por Basha harron që këto muajt e fundit e dëshmoi shkoqur fare para opinionit të shëndoshë mbarëshqiptar se s’është gjë tjetër, veçse një brashnjë e neveritshme politike që kundërmon vetëm erë pabesi, erë tradhti.

Së fundi, dëshiroj të theksoj se në marrrëdhëniet me një shtet tjetër, qoftë ai edhe supershtet, si Kina, India, Shtetet e Bashkuara apo Rusia, pavarësisht se mund të jesh një shtet i vogël, pa kurrfarë ndikimi në politikën botërore, nuk do të thotë absolutisht se duhet të jesh i zhveshur kokë e këmbë nga dinjiteti kombëtar. Dihet shumë mirë, për disa arsye të njohura tashmë, që Shqipëria Londineze dhe përgjithësisht mbarë kombi shqiptar, kanë ushqyer dhe vazhdojnë të ushqejnë një simpati dhe respekt të veçantë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por kasta politike e Ramës në pushtet, këtë simpati dhe respekt e ka degjeneruar deri në nivelet e një servilizmi të gërditshëm, me nota të theksuara vetëposhtërimi kombëtar. Madje puna pati arritur deri në atë derexhe, saqë ambasadorja Yuri Kim shkoi në selinë e

Partisë Demokratike dhe kërkoi haptas se po nuk u përjashtua Berisha nga grupi parlamentar, kërcënoi me fjalët “keni për të ngrënë bar”. Mendoj se ky ka qenë skandali më i rëndë dhe më poshtërues diplomatik që një ambasadore e huaj ka mbajtur në qëndrimin ndaj mbarë kombit shqiptar, si kombi më dashamirës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Normalisht, po të kishim në pushtet një klasë politike me dinjitet të lartë kombëtar, ambasadorja Yuri Kim do të merej me punët e veta brenda ambasadës dhe nuk do të sillej në Tiranë jo vetëm si guvernatore faktike, por edhe si një anëtare e asamblesë së partisë neokomuniste të Ramës. Kërcënimi i ambasadores Yuri Kim ishte një shpërdorim shumë i rëndë që ajo i bënte kodit të etikës diplomatike dhe sidomos simpatisë dhe respektit të popullit shqiptar ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, po e përsëris, po të kishim një klasë politike qeverisëse me vetëdije kombëtare shembullore, pas atij kërcënimi poshtërues që ajo ambasadore i lejoi vetes ta bënte ditën në drekë para selisë së Partisë Demokratike, ajo e meritonte plotësisht të shpallej e padëshirueshme dhe të kërkohej largimi i saj nga vendi ynë. Yuri Kim kërcënoi Partinë Demokratike në opozitë. Por opozita është pjesë e pandarë e popullit shqiptar. Ajo është kundërshtare politike e Ramës, por nuk është armike e Ramës. Heshja e Tiranës zyrtare para kërcënimit të ambasadores Yuri Kim, vërteton pa mëdyshjen më të vogël se Rama ka shkelur rëndë traditën e kodit moral të shqiptarëve, në të cilin thuhet “mikun nderoje, por mos e bëj zot shtëpie”. Pra, Rama, duke qenë

vetë i zhveshur kokë e këmbë nga dinjiteti kombëtar, me heshtjen e tij, ka cenuar rëndë dinjitetin kombëtar të shqiptarëve.

Kur qeverisja e një vendi të vogë nuk respekton dinjitetin kombëtar, ajo bëhet objekt nëpërkëmbjeje nga ana e shteteve të tjerë dhe sidomos e supershteteve.

Në nderim të lexuesve, po përmend dy raste kuptimplotë që lidhen pikërisht me nëpërkëmbjen e dinjitetit të Republikës së Shqipërisë nga ana e ambasadës amerikane. Të dy rastet kanë ndodhur në kohën e qeverisjes së partisë neokomuniste me mbulojë socialiste. Rasti i parë ka ndodhur këtu e 20 vjet të shkuar dhe lidhet me ish-ambasadorin amerikan Limprecht. Në një informacion nga një faqe interneti, thuhet:

“Limprecht mbahet mend për atë se vdiq në 2002, në Shqipëri, gjatë një feste në Lurë… Qeveria amerikane nuk i pagoi as shpenzimet e funeralit të ambasadorit të saj. Ishte Qeveria e Shqipërisë, e kryesuar në atë kohë nga Pandeli Majko, që pagoi shpenzimet e arkivolit të Limprechtit dhe të transportit të tij në SHBA” (Citohet sipas: Kastriot Myftaraj. “Cila është ambasadorja e re e Shqipërisë në SHBA”. Faqja e internetit “Thasari”. 23 shkurt 2015).

Lexuesi ka të drejtë të dyshojë vetvetiu se Pandeli Majko, si një kryeministër i formatit të servilit shembullor, pa kurrfarë shtylle kurrizore, me siguri që i ka kërkuar vetë ambasadës amerikane që shpenzimet e arkivolit dhe të transportit të kufomës t’i përballonte qeveria shqiptare. Megjithatë, ambasada amerikane nuk

duhej ta lejonte një gjë të tillë. Me sa duket, i ka pasë ardhur shumë për zemër servilizmi i shpifur i Pandeli Majkos. Por kur një shteti të madh i vjen në osh servilizmi i kryepolitikanëve të një shteti të vogël, kjo do të thotë se ai ka nëpërkëmbur dinjitetin e gjithë popullit të këtij të fundit.

Rasti i dytë lidhet me vizitën e Eskobarit në Tiranë në dhjetorin që kaloi. Gjatë asaj vizite u vu re një shkelje e çuditshme e protokollit diplomatik. Në informacionin që u dha për atë vizitë, thuhet:

“Si fillim ishte renditja që iu bë Bashës në axhendë, kur iu la i pari një takim me Eskobarin. Zakonisht, gjatë vizitave të tilla, zyrtarët e lartë planifikojnë takimet me krerët e institucioneve dhe në fund kalojnë nga selitë e partive të opozitës. Këtë radhë ndodhi e kundërta” (Citohet sipas:“Vizita e Eskobarit. Pse Bashës nuk i mjaftojnë përkëdheljet e amerikanëve në prag të 11 dhjetorit”. Faqja e internetit “Lapsi.al”. 09 dhjetor 2021).

Por Eskobari nuk u mjaftua vetëm me shkeljen e protokollit diplomatik të vizitës së tij. Prandaj në informacionin e lartpërmendur theksohet:

“Eskobari artikuloi publikisht ftesën për ta pritur Lulzim Bashën në Vashington. Një tjetër shkelje syri për kreun e Partisë Demokratike, tregues i zemërgjerësisë me të cilën ambasada në Tiranë kishte vendosur ta trajtonte atë sot” (Po aty).

Pra, Blinkeni i Departamentit të Shtetit, përmes Eskobarit, opinionit publik shqiptar i la të kuptojë se Vashingtoni përkrah Bashën fuqimisht, çka do të thotë se

ai përkrah Ramën po aq fuqimisht, sepse Basha, siç u theksua më lart, është faktikisht eunuku politik i Ramës, i mikut të Sorosit. Ajo ftesë e Eskobarit ishte një sfidë e hapur për bazën e gjerë të Partisë Demokratike, e cila, gjatë zhvillimit të foltoreve, e demaskoi me fakte Bashën si tradhtar dhe si argat të bindur të Ramës.Vetvetiu del përfundimi se Departamenti i Shtetit na qenka çifligu i Sorosit. Nuk do ta besoja kurrë një gjë të tillë, por kjo qenka një e vërtetë e kulluar, çka dëshmohet fare shkoqur nga një burim amerikan

Në njërin nga mjetet e informimit masiv amerikan – “Creative Destrucion Media, CD”, thuhet:

“CD media ka kronizuar vazhdimisht korrupsionin e Departamentit të Shtetit të SHBA në të gjithë Evropën Lindore. Shqipëria është një nga rastet më të këqija të ndërhyrjes në politikën lokale, për të cilën ishte i famshëm ish-ambasadori i SHBA, Donald Lu” (Citohet sipas: “Media amerikane: Yuri Kim po zbaton axhendën e Sorosit, mbështet Bashën dhe Ramën, lufton Berishën”. Faqja e internetit “Syri”. 10 dhjetor 2021).

Madje ndodhi edhe diçka tjetër, jo më pak e çuditshme. Ambasadorja Yuri Kim e ngriti shumë lart stekën e vetëveprimit dhe në faqen zyrtare të ambasadës amerikane në internet, mashtroi, deklaroi të kundërtën, sikur Eskobari gjoja i pati filluar takimet me krerët e institucioneve dhe në fund me kryetarin e opozitës. Pra, ajo i dërgoi Departamentit të Shtetit një informacion të rremë. Për t’u njohur më me hollësi me rolin e dyfishtë të vizitës së Eskobarit në Tiranë, edhe si i dërguari i

Departamentit të Shtetit, edhe si i dërguari i Sorosit, si edhe me mashtrimin e ambasadores Yuri Kim, lexuesit e nderuar le të ndjekin në youtube emisionin e analistit dhe të publicistit të njohur Kastriot Myftaraj, të titulluar: “Ju flet Moska – Sekreti i vizitës së z. Eskobar, i zbuluar pa dashje nga ambasada amerikane”. Kanali tv “Ora”. 10 dhjetor 2021.

Tani nuk e dimë se cila është e vërteta. Po të kemi parasysh atë çka ambasadorja Yuri Kim ka pasqyruar në njoftimin zyrtar të ambasadës në faqen e internetit, duhet të mendojmë se Blinkeni e pati dërguar Eskobarin për ta kryer vizitën në Tiranë në përputhje me protokollin diplomatik. Por kur dihet që ambasadorja dhe Eskobari nuk e zbatuan protokollin diplomatik për shkak të simpatisë së madhe që ushqejnë për Bashën, atëherë vetvetiu del përfundimi se në Departamentin e Shtetit s’e marrka vesh qeni të Zotin, se atje qenka më i rëndë bishti se sqepari.

Në mbyllje e quaj të arsyeshme të nënvizoj se në marrëdhëniet ndërkombëtare, faktikisht, nuk ekziston kurrfarë miqësie midis shteteve. Miqësia “e flaktë” që kryeservili Enver Hoxha reklamonte me Jugosllavinë titiste, me Bashkimin Sovjetik apo me Kinën Popullore, ishte një shfaqje e theksuar vetëpërulësie dhe servilizmi të krupshëm, që ia ulte keq dinjitetin vendit tonë. Sepse marrëdhëniet mes shteteve të ndryshme, në mbarë botën, kanë në themel jo miqësinë, por interesat e ndërsjellë. Në qoftë se ndonjëherë në Tiranë do të vijë në pushtet një klasë politike me autoritet kombëtar, ajo duhet të ketë

parasysh se edhe në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përparësi kanë vetëm interesat, kurrfarë miqësish. Prandaj ajo klasë, po erdhi në pushtet, le të mbajë shënim fjalët e veteranit të politikës së jashtme amerikane Henri Kisinger (Henry Alfred Kissinger – 1923), i cili ka deklaruar:

“Amerika nuk ka as miq as armiq të përhershëm! Amerika ka vetëm interesa të përhershme!”.

Kaliforni, 24 janar 2022

Skënder Karaçica – Imam i Shipkovicës,flisni me shpirt se Zoti di shqip…!

No Comments Lajme Opinion

Në vend të debatit

Është për të ardhur keq kur i dëgjon hoxhollarët tanë,në hapësirën e xhamive në vendet e kultit fetar dhe në opinionë,nuk ua qet goja fjalën:Populli Shqiptar…!
Ata,këso kohe,u vjen paksa më ,,lehtë,,apo për shkaqe të ,,displinës fetare Islame,,(sic!)të përdorin fjalën (xhemati)!
Ne jemi shqiptarë edhe të besimit myslimanë,krejt e drejtë e atyre se cila është rruga më e mirë për të qëndruar më afër Zotit!Por,sa herë vjen në rend të ditës çështjet aktuale të kohës,hoxhollarët tanë të flasin shqip se Zoti di shqip për popullin e lashtë shqiptar!
Përmes në vend të debatit:Më imam Zendel Xhezairi nga Shipkovica(emërtim i qorodutur sllav,-v.j.ime)që duhet të larguar nga e folmja shqipe në hapësirën etnike në RVM-së për debatin e tij dhe,natyrshëm brenga pse po e lëshon tokën e vet rinia shqiptare dhe,sipas tij po,,pakohet xhemati,,(sic!).
Imam mbaja këndej udhës kah kombi shqiptar dhe siç thoshte profesor Ukshin Hoti,në trajtën e besimit tradicional shqiptar në këto hapësira etnike…!Nuk është fjala se po,,pakohet xhemati,,(sic!),por po zbrazën trojet shqiptare në RVM-së.Thuaje një herë,pashë të madhin Zot,fjalën populli shqiptar e jo veçse(xhemati).Prej kujt keni frigë,unë qysh sot jam në krah të hoxhollarëve shqiptarë dhe kërkesa e kohës:Flisni shqip,luteni shqip para Zotit të madhërueshëm, që di shqip,gjuhën e lashtë të popullit shqiptar…!
Dhe,të gjithë bashkë:Ndal migrimit të rinisë shqiptare nga hapësirat tona për në vendet e huaja të botës…!
Zoti di shqip,imamë të xhamive shqiptare…!

Burimi/Facebook

Ish-ambasadori Dedaj poston foto në ballë të protestave kundër okupatorit serb

No Comments Argëtim Histori

Ish-ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Gjergj Dedaj, në llogarinë e vet në “Facebook” ka postuar fotografi në ballë të protestave kundër okupatorit serb në vitin 1998.

“Nga arkivi’1998. Kacafytja me policinë okupatore serbe, në kohen kur ne përgjakeshim për lirinë e Kosovës, shumë të tjerë që sot zgerdhihen në institucionet e Kosovës, duke keqpërdorur pushtetin, ishin shumë larg Kosovës në kontinente të tjera!”, ka shkruar Dedaj.

Burimi/epokaere.com/